logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej informuje, że 20 lutego 2019 roku rozpocznie się nabór Zgłoszeń do otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”, którego celem jest promowanie marki Województwa Podkarpackiego w kraju i za granicą oraz wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Województwa.


Nabór dotyczy przedsięwzięć realizowanych w terminie od 15 maja do 15 listopada 2019 r.

Wnioski będą przyjmowane do 6 marca 2019 r. włącznie. Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie komisji konkursowej, która przygotuje rekomendację dla Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Zgłoszenia należy składać na specjalnym Formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”) w wersji papierowej:

osobiście na Kancelarię Ogólną Województwa Podkarpackiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej

al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-310 Rzeszów lub przesłać na adres korespondencyjny j. w.

Ogłoszenie listy wybranych przedsięwzięć nastąpi do 30 kwietnia 2019 r.

Przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem konkursu
w ramach Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

telefony kontaktowe: +48 17 747 63 10

   +48 17 747 66 11

   +48 17 747 66 28

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.podkarpackie.pl/index.php/promocja/6643-ogloszenie-o-rozpoczeciu-naboru-zgloszen-do-otwartego-konkursu-w-ramach-programu-podkarpackie-przestrzen-otwarta-w-2019-roku