logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Przemyślu prowadzi zapisy na bezpłatne dwudniowe zajęcia warsztatowe „ABC Przedsiębiorczości", dotyczące zakładania działalności gospodarczej. Warsztaty prowadzi - Maciej Chrzanowski, ekonomista praktyk i nauczyciel akademicki w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej.

Uczestnicy zajęć zdobywają praktyczną wiedzę nt. zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, potwierdzoną certyfikatem udziału w szkoleniu. W standardach programu znajdują się również informacje o samoocenie i modelowych cechach przedsiębiorcy, zasady ubiegania się o wsparcie doradcze oraz środki finansowe z funduszy krajowych i europejskich. Ważną częścią porady jest opracowanie i możliwość konsultacji własnego biznesplanu, podstawy księgowe, a także ubezpieczenia społeczne związane
z prowadzeniem firmy.

W zajęciach „ABC Przedsiębiorczości" mogą wziąć udział osoby bezrobotne, poszukujące pracy, absolwenci podkarpackich uczelni wyższych, a także wszyscy planujący założyć własną działalność gospodarczą.

Zajęcia odbędą się 22-23 listopada b.r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy Oddziału Zamiejscowego w Przemyślu przy ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 205.

Zainteresowani warsztatami „ABC Przedsiębiorczości" mogą zgłaszać swoje uczestnictwo do dnia 20 listopada b.r. osobiście lub telefonicznie pod numerem (16) 678-22-70, (16) 678-60-87

Zapraszamy !