logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Szanowni Państwo!


Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok, nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK został zaplanowany na czerwiec 2018 r.


Odstępuje się od przeprowadzenia naboru wniosków w wyżej wskazanym terminie ze względu na trwające prace mające na celu opracowanie optymalnego trybu wdrażania dla wskazanego typu projektu.


Informacja o nowym terminie naboru zostanie podana w terminie późniejszym.

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/start/1898-odstapienie-od-przeprowadzenia-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-osi-i-konkurencyjna-i-innowacyjna-gospodarka-dzialanie-1-4-wsparcie-msp-poddzialanie-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-tik