logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oragnizuje spotkania informacyjne kierowane do przedsiębiorców zainteresowanych konkursami organizowanymi przez NCBiR w najbliższym czasie.

Spotkanie w Katowicach: Szybka ścieżka” dla mśp (konkurs 1/1.1.1/2017) oraz dużych (konkurs 2/1.1.1/2017) przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"- http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,5212,drugie-spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursu-szybka-sciezka-dla-msp-konkurs-11-1-12017-oraz-duzych-konkurs-21-1-12017-przeds.html 

Spotkanie w Warszawie oraz w Katowicach: "Sektorowe programy B+R" – GameINN- http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,5204,spotkania-informacyjne-dotyczace-konkursu-w-ramach-dzialania-1-2-sektorowe-programy-br-gameinn.html