logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Zarząd Województwa ogłasił dzisiaj nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie - typ projektu: TIK. Wnioski będą przyjmowane w terminie 12-30 czerwca 2017 r.

 

Wsparcie przeznaczone zostanie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy technologii informacyjno–komunikacyjnych w modelach:

  • B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
  • B2C (Business to Consumer) – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
  • C2C (Consumer to Consumer) – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące na moment złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Zobacz ogłoszenie o naborze