logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie wymiany kotłow węglowych w budynkach/lokalach mieszkalnych. Wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach - w maju i wrześniu br.

 

Wsparciem mogą być objęte  inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych, których jedynym, dotychczasowym nośnikiem energii był wyłącznie węgiel na nowe źródło ciepła, takie jak kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł opalany biomasą, przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

 

Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie.

 

Terminy naborów wniosków:

  • od 8 maja 2017 roku do 22 maja 2017 roku,
  • od 4 września 2017 roku do 18 września 2017 roku.

 

Szczegółowe informacje:

PROGRAM PRZYJAZNY DOM